You are currently viewing Закон щодо добровільності військового обліку жінок – опубліковано

25 жовтня 2022 року в газеті «Голос України» № 217 (7967) офіційно опубліковано Закон України від 07.10.2022 № 2664-IX щодо добровільності військового обліку жінок (законопроєкт № 6482).

Закон набирає чинності 26 жовтня 2022 року (з дня, наступного за днем його опублікування).

Законом передбачено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених вище, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Тобто Законом № 2664-IX встановлено добровільну постановку на військовий облік для жінок, за винятком тих жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.