You are currently viewing Використання залишків освітньої субвенції

Міністерство освіти і науки України у листі від 4.10.2022 № 1/11649-22 щодо використання освітньої субвенції зазначає, що станом на 1.01.2022 залишки освітньої субвенції  становили 5 657,5 млн грн, а станом на 1.09.2022 вони склали 9 184,1 млн грн.

ЦК Профспілки зазначає, що інформація про обсяги невикористаних залишків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам територіальних громад щомісячно доводиться до організаційних ланок профспілки з метою вжиття на місцях заходів для її цільового використання, а саме – на оплату праці педагогічних працівників у повному обсязі.

Адже згідно зі статтею 103-2 Бюджетного кодексу України цільове призначення освітньої субвенція – це її спрямування на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та тих, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої та професійно-технічної освіти.

Засновники можуть спрямовувати залишки коштів за освітньою субвенцією на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти лише у разі забезпечення в повному обсязі обов’язкових виплат на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам на поточний бюджетний рік.

Такі орієнтири для місцевої влади відповідають нормам статті 103-2 Бюджетного кодексу України, що залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді в першу чергу з урахуванням цільового призначення субвенції, а вже потім – на оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти.

Згідно помісячним розподілом освітньої субвенції місячний фонд оплати праці педагогічних працівників без урахування його зменшення на 10% становив суму 8,3 млрд грн. Тобто залишки освітньої субвенції на початок 2022/2023 навчального року в цілому за всіма місцевими бюджетами, включаючи обласні, перевищують його місячну потребу на 12%.

Дійсно її залишки не повинні накопичуватись, а мають ефективно працювати на підтримку освіти та економіки України. Але Профспілка вважає, що найголовнішою та найефективнішою підтримкою освіти є законодавчо встановлена підтримка вчителів та інших педагогів.

Зважаючи на наближення закінчення фінансового року, соціальні партнери на місцях мають в першу чергу забезпечити цільове використання освітньої субвенції – на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у повному розмірі, не допускаючи її штучної економії, забезпечивши дотримання положень пункту 3.4.6 Галузевої угоди на 2021-2025 роки щодо встановлення надбавок за престижність праці педагогічним працівникам в максимальному розмірі, а також надбавок за складність, напруженість, за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи без обмеження граничними розмірами за кожною з них, виплати винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків, преміювання, надання допомоги тощо, а також оплати простою в розмірі середньої заробітної плати з дотриманням пункту 8.3.3 Угоди.

За цієї умови невикористані залишки освітньої субвенції можуть бути спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6, із зазначеною в ньому послідовністю.

Завантажити лист МОН lyst-mon.pdf