You are currently viewing Перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику у 2023 році

Державна служба якості освіти України визначила ступені ризику суб’єктів господарювання у сфері вищої освіти в 2023 році.

З-поміж 290 закладів вищої освіти до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать 28 (10%), середнім – 186 (64%), а з незначним – 76 (26%).

Задля відкритості та прозорості підготовки й оприлюднення результатів розрахунок ступенів ризику від провадження господарської діяльності у 2023 році здійснено в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (модуль «Ступені ризику (для вищої освіти)»). Таким чином максимально автоматизовано процес обчислення балів за критеріями, визначеними постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти» від 21.11.2018 № 982.

Критерії ризику у сфері вищої освіти

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, належать:

 • чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки;
 • кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;
 • стан оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;
 • кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • наявність відокремлених структурних підрозділів;
 • наявність іноземних здобувачів вищої освіти;
 • частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм.

У ЄДЕБО заклади вищої освіти можуть вносити показники за двома із семи розділів (критеріїв):

 • «Стан оприлюднення на офіційному сайті ЗВО визначених законодавством документів, матеріалів та інформації»;
 • «Частка акредитованих освітніх програм».
 • Автоматично, на підставі відомостей, внесених закладом вищої освіти до ЄДЕБО, заповнюються розділи:
 • «Чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки (відсотків)»;
 • «Кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи»;
 • «Наявність відокремлених структурних підрозділів»;
 • «Наявність іноземних здобувачів вищої освіти».

Розділ «Кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років» заповнюють уповноважені працівники Державної служби якості освіти.

Після автоматичного розрахунку кількості балів та визначення відповідного ступеня ризику ЗВО мають змогу ознайомитися з інформацією (локально), переглянути результати верифікації Службою показників та отримати необхідні роз’яснення через офіційні канали комунікації.

Позитивні наслідки застосування критеріїв ризику

Формування та оприлюднення переліку ЗВО за ступенями ризику має на меті дати змогу звернути увагу на чинники, що збільшують ризики провадження освітньої діяльності, та вжити заходів на запобігання зростання кількості балів за відповідними критеріями. Відтак відстежено стрімку позитивну динаміку за одним із критеріїв – станом оприлюднення на офіційних вебсайтах визначених законодавством документів та інформації.

Протягом трьох останніх років удвічі зросла кількість ЗВО з часткою оприлюднених документів, матеріалів та інформації на рівні 91-100% і значно скоротилася частка вебсайтів, стан наповненості яких є незадовільним.

Можна стверджувати, що майже цілком вдалося подолати проблему відсутності необхідної інформації на вебсайтах: абсолютна більшість ЗВО на належному рівні забезпечили оприлюднення інформації для своєї цільової аудиторії (99% у 2022-му та 98% у 2023 роках), а більше половини з них – на рівні 91-100% (54% у 2022-му та 56% у 2023 роках):


Практика застосування критеріїв ризику дала змогу стимулювати заклади вищої освіти до формування своїх вебсайтів відкритими та доступними для всіх учасників освітнього процесу й громадськості.

Водночас важливо відстежувати актуальність інформації та матеріалів, оприлюднених на вебсайтах ЗВО. Зокрема, йдеться про оприлюднення відомостей про:

 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти (результати моніторингу якості освіти, щорічні оцінювання викладачів та здобувачів);
 • перебіг вступної кампанії;
 • наукову діяльність.

Офіційні сайти закладів освіти є одним із найефективніших інструментів поширення інформації про їх діяльність. Крім того, завдяки доступності до вичерпної та валідної інформації зменшується навантаження на працівників закладу освіти, оскільки учасники освітнього процесу та представники громадськості можуть отримати необхідну для них інформацію у зручний час і спосіб.

Перелік суб’єктів господарювання за ступенями ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти

За матеріалами – Державна служба якості освіти України

 • Категорія запису:Новини