You are currently viewing Зміни в порядку розслідування нещасних випадків

26 січня 2023 року набули чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві». Постанова «Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» від 20 січня 2023 року №59 (надалі – «Постанова»), серед іншого, має на меті забезпечення своєчасного та якісного проведення розслідування нещасних випадків, спричинених військовою агресією російської федерації проти України.

Ключові зміни

  1. Нещасні випадки, що сталися з працівниками (а також з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору та на інших підставах) під час їх роботи внаслідок воєнних (бойових) дій підлягають спеціальному розслідуванню незалежно від ступеня тяжкості травм (ушкодження здоров’я). Розслідування таких нещасних випадків проводиться за місцем їх настання.
  2. Роботодавець після отримання інформації про нещасний випадок зобов’язаний подати повідомлення про нещасний випадок відповідним органам письмово або електронною поштою протягом однієї доби.
  3. Розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, проводиться комісією роботодавця без відповідного письмового доручення територіального органу Держпраці. У разі коли роботодавець не має можливості утворити комісію та забезпечити проведення розслідування нещасного випадку, обов’язок щодо проведення такого розслідування покладається на територіальний орган Держпраці за місцем настання нещасного випадку або за місцезнаходженням відповідного підприємства.
  4. У разі настання групового нещасного випадку, внаслідок якого загинуло від двох до чотирьох осіб, розслідування проводиться спеціальною комісією, яка утворюється відповідним територіальним органом Держпраці, а у разі загибелі п’яти і більше осіб або травмування 10 і більше осіб – спеціальною комісією, яка утворюється Держпраці.
  5. До складу комісії із спеціального розслідування нещасних випадків входять 3 члени, а саме:

– Посадова особа територіального органу Держпраці (голова комісії)

– Представник територіального органу Пенсійного фонду України

– Представник військової адміністрації.

  1. Запроваджено можливість дистанційного засідання спеціальної комісії з розслідування нещасного випадку з використанням засобів конференц-зв’язку, а також підписання членами комісії (спеціальної комісії) протоколів, актів та інших документів і затвердження їх роботодавцем або керівником органу, що утворив (спеціальну) комісію, шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису.
  2. У разі коли комісія із спеціального розслідування не має доступу на територію підприємства у зв’язку з веденням бойових дій або його тимчасовою окупацією чи існує загроза техногенної, екологічної катастрофи, протокол огляду місця, де стався нещасний випадок складається на підставі акта, складеного роботодавцем у довільній формі.
  3. У разі неможливості утворити комісію та провести розслідування (спеціальне розслідування) через загрозу життю та здоров’ю членам комісії, роботодавець та відповідний територіальний орган Держпраці в максимально можливому обсязі збирають, фіксують та систематизують інформацію, про нещасний випадок на виробництві, що надходить або стає відомою, з метою його розслідування у подальшому.
  4. У разі виникнення загрози життю та здоров’ю членам комісії (спеціальної комісії) під час проведення розслідування нещасного випадку, таке розслідування може бути зупинене наказом роботодавця, Держпраці або її територіального органу, який утворив комісію.

  Пресслужба обласної організації Профспілки