You are currently viewing Заява Профспілки щодо фінансування здобуття вищої освіти

Профспілка працівників освіти і науки України висловлює категоричну незгоду прийняттю закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам», проект якого за № 10399 прийнято Верховною Радою України 20 березня за основу.

Згідно зі статтею 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Зазначені гарантії відображено у статті 4 Закону України «Про освіту», статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

Наголошуємо, що стаття 22 Конституції України забороняє звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті законів та внесенні до них змін. Стаття 43 Конституції України гарантує реалізацію програм підготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Однак у проекті змін до закону «Про вищу освіту» ці норми Конституції не враховано. Натомість йдеться про забезпечення права на здобуття вищої освіти з оплатою навчання за рахунок державних грантів, пільгових довгострокових кредитів, ваучерів.

Категорично протестуємо проти вилучення із закону «Про вищу освіту» норм про державне замовлення в обсязі не менше 51% випускників закладів загальної середньої освіти та не менше 50% бакалаврів для підготовки магістрів, а також підготовки фахівців не менше 180 студентів на кожні 10 тисяч населення.

У зв’язку з постійною недостатністю у державі коштів виключення цих норм загрожує безоплатному отриманню вищої освіти та суттєвому зменшенню держзамовлення, ситуаційного, суб’єктивного встановлення його обсягів.

Запропонована система фінансування вищої освіти не відповідає Бюджетному кодексу України в частині запровадження, так званих, «державних грантів». Не можна підтримувати запровадження довгострокового пільгового кредитування здобувачів вищої освіти через державні банки та умов його забезпечення у вигляді поруки закладами вищої освіти.

Всі ці нововведення приведуть до зменшення кількості отримувачів стипендії, зокрема соціальної.

Висловлюємо незгоду перерозподілу коштів на користь приватних закладів вищої освіти. 

Закликаємо до дотримання народними депутатами України також рішення Конституційного Суду України у справі № 1-4/2004 № 5-рп/2004 про доступність і безоплатність освіти та можливість здобуття вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги відповідно до визначених законодавством рівня, змісту, обсягу, стандартів на конкурсній основі згідно зі статтею 53 Конституції України.

Основним з джерел фінансування закладів вищої освіти має бути бюджетне фінансування галузі освіти у обсязі не менше 7% ВВП відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту».

Обсяги бюджетного фінансування на здобуття вищої освіти мають забезпечити реалізацію гарантій на оплату праці науково-педагогічних і педагогічних працівників, передбачених статтею 61 Закону України «Про освіту», а також стипендіального забезпечення студентів у обсязі 40-45% від фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним замовленням.

Особливо в умовах воєнного стану, зниження доходів населення, збільшення безробіття, коли зменшується кількість осіб, які можуть оплатити здобуття вищої освіти, та ризиків переорієнтації громадян на її здобуття за кордономзакликаємо народних депутатів України врахувати зазначене при доопрацюванні законопроекту № 10399 «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам».

Профспілка працівників освіти і науки України