You are currently viewing Вступ до магістратури у 2024 році: основні положення та новації

Міністерство освіти і науки оприлюднило проєкт Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2024 році. 

Пропонуємо майбутнім вступникам у магістратуру розглянути основні положення наступної вступної кампанії, запропоновані відомством для громадського обговорення протягом січня.

Важливо: у цій статті наведено норми проєкту Порядку прийому, що перебуває на громадському обговоренні. Деякі норми можуть зазнати змін після остаточного затвердження документа.

Як зазначено в проєкті Порядку прийому, для здобуття ступеня магістра приймаються вступники на основі ступеня бакалавра або магістра.

На спеціальності медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань прийом здійснюється на основі повної загальної середньої освіти або ступеня фахового молодшого бакалавра чи молодшого бакалавра з відповідної спеціальності.

Планується, що особа може вступити до магістратури на основі ступеня бакалавра або магістра, навіть здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань.

Абітурієнти можуть вступати в магістратуру на основі ступеня магістра, який здобутий за кошти бюджету, виключно на контракті.

Вступ у магістратуру у 2024 році заплановано провести за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2023 або 2024 року та розгляду мотиваційних листів.

Єдиний вступний іспит складатиметься з двох частин: тест з іноземної мови та тест загальної навчальної компетентності.

Єдине фахове вступне випробування передбачатиме складання предметного тесту відповідно до чинних програм.

Щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі, учасник ЄВІ має подолати «пороговий бал», тобто набрати 5 тестових балів. Ця норма стосуватиметься і тесту з іноземної мови, і тесту загальної навчальної компетентності.

«Поріг» єдиного фахового вступного випробування становитиме 35 тестових балів.

Деякі категорії вступників зможуть вступити в магістратуру за результатами співбесіди замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ.

Реєстрація електронних кабінетів

Для подання заяв в електронній формі вступник має зареєструвати особистий електронний кабінет.

Реєстрацію електронних кабінетів і завантаження документів заплановано почати 01 липня.

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу.

Для надання допомоги вступникам щодо роботи з електронними кабінетами у вишах діятимуть консультаційні центри. При цьому будь-який вступник зможе звернутися по допомогу до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти.

Планується, що електронні кабінети вступників працюватимуть до 31 жовтня.

Подання заяви

Заяву про вступ вступник заповнюватиме в режимі онлайн.

У заяві потрібно буде вказати рівень вищої освіти, основу вступу, конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм у межах спеціальності), форму здобуття вищої освіти та інформацію про себе.

Для заяв на бюджет абітурієнт має визначити пріоритетність.

Згідно з цьогорічним Порядком прийому, вступники можуть загалом подати максимум пʼятнадцять заяв, з них максимум п’ять заяв – на бюджетні місця.

Конкурсний відбір

Конкурсний відбір заплановано провести за результатами ЄВІ та ЄФВВ, або фахового іспиту і співбесіди, а також розгляду мотиваційних листів.

Зокрема, на спеціальності галузей знань «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальності «Фізична культура і спорт»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Інформаційні технології», «Сфера обслуговування», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» потрібно буде подати результати:

 • ЄВІ 2023 або 2024 років та єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) з спеціальності «Кібербезпека» 2024 року (тільки для вступників на спеціальність «Кібербезпека та захист інформації», які складали відповідний ЄДКІ 2024 року);
 • ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року (крім вступників на спеціальність «Кібербезпека та захист інформації», які складали відповідний ЄДКІ 2024 року).

Для вступу на інші спеціальності будуть використані результати ЄВІ 2023 або 2024 років та фахового іспиту.

Спеціальні умови вступу

Як передбачено в проєкті Порядку прийому, спеціальні умови – це участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ або фахового іспиту замість ЄФВВ.

Спеціальними умовами вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на бюджеті є переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на контракт і мають право на таке переведення.

Зокрема, вступати за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ матимуть змогу:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ через неможливість створення особливих умов;
 • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2024 році не брали участі в основних та додаткових сесіях ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО;
 • військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби при вступі на контракт до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Спеціальними умовами вступу у вигляді переведення в обов’язковому порядку на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, зможуть скористатися:

 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;
 • діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти (для вступу на основі ПЗСО або НРК5).

Розрахунок конкурсного бала

Для конкурсного відбору в магістратуру заплановано використати таку формулу:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де:

 • П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
 • П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
 • П3 – оцінка ЄФВВ (ЄДКІ) або оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком випадках.

Оцінка співбесіди з іноземної мови замість обох компонентів ЄВІ враховуватиметься в конкурсному балі з коефіцієнтом 0,4.

В інших випадках конкурсний бал обчислюватиметься як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору.

Терміни вступу

Терміни реєстрації заяв на участь у ЄВІ та ЄФВВ та проведення цих тестів будуть визначені Українським центром оцінювання якості освіти.

Реєстрацію заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ планується розпочати 01 липня та закінчити в день, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань.

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ заплановані на 17–28 липня.

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі пройде 31 липня – 14 серпня.

Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на контракт, проводитиметься 31 липня – 10 серпня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет має завершитися 19 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації на бюджет, мають виконати вимоги до зарахування до 22 серпня.

Зарахування на бюджет проводитиметься 23 серпня, на контракт – не пізніше ніж 30 вересня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбудеться не пізніше ніж 31 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюватиметься не раніше ніж 23 серпня.

Додатковий вступ

Заклади вищої освіти у своїх Правилах прийому зможуть передбачати додаткові терміни реєстрації заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ у разі проведення чергових сесій реєстрації заяв вступників на контракт.

При цьому завершення реєстрації заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ відбувається не пізніше 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань.

За матеріалами проєкту Порядку прийому до закладів вищої освіти.