You are currently viewing Участь профспілки у роботі атестаційної комісії закладу освіти

Одна з новацій нового Положення про атестацію педагогів — норма про участь представників профспілкової організації у роботі атестаційної комісії. Експерт роз’яснила, чи включати їх до складу атестаційної комісії та що означає норма «залучати представників профспілкової організації до роботи атестаційної комісії»

Пунктом 2 розділу II «Створення, склад та повноваження атестаційних комісій» Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 09.09.2022 № 805 (далі — Положення № 805), установлено, що атестаційні комісії створює наказом керівник закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти, у якому:

  • визначає персональний склад атестаційної комісії;
  • призначає голову та секретаря атестаційної комісії.

Кількість членів атестаційної комісії не може бути менше ніж п’ять осіб.

У Положенні № 805 передбачено, що до роботи атестаційної комісії залучають представників первинних або територіальних профспілкових організацій (до двох осіб за згодою) із правом голосу.

Установлено також, що представників профспілкових організацій за згодою залучає до роботи голова атестаційної комісії відповідно до рішення уповноваженого профспілкового органу (за наявності у закладі освіти) або на територіальному рівні кількох профспілкових організацій — за рішенням спільного представницького органу профспілок.

При цьому під «залучати» слід розуміти такі синоніми цього слова, як «приймати», «вводити», «включати».

У Положенні № 805 йдеться про обов’язкову участь представників первинних або територіальних профспілкових організацій у складі атестаційної комісії, що підтверджується відсутністю слова «може».

Згідно з пунктом 5 статті 11 Закону України «Про професійний розвиток працівників», яка стала основою для доповнення проєкта Положення № 805 нормами стосовно участі представників профспілки до атестації педагогічних працівників на стадії його розроблення, атестаційну комісію формують з висококваліфікованих фахівців і представника виборного органу первинної профспілкової організації.

Голову атестаційної комісії не наділено повноваженнями звужувати права членів атестаційної комісії залежно від їх належності чи її відсутності до членства у профспілці. Якщо голова атестаційної комісії відмовляється залучати до роботи атестаційної комісії представників профспілки, він порушує вимоги як Положення № 805, так і Закону України «Про професійний розвиток працівників».

Тому в наказі про створення атестаційної комісії у персональному її складі керівник закладу освіти має зазначати прізвище, ім’я, по батькові працівників закладу (відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти) та представників первинних або територіальних профспілкових організацій), напроти прізвищ яких доцільно зазначати: за згодою / за рішенням профспілкового органу.

Права та повноваження атестаційних комісій виписано в розділі III «Порядок проведення атестації» Положення № 805.

Згідно з пунктом 6 розділу III Положення № 805 для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника атестаційна комісія може ухвалити рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому випадку атестаційна комісія має визначити зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затвердити графік заходів з його проведення. Це означає необов’язковість вивчення роботи кожного педагогічного працівника протягом атестаційного періоду.

Антоніна Клименко , начальник управління соціально-економічного захисту

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

для Практики управління закладом освіти №9 за вересень 2023 р.