You are currently viewing Охорона праці – гарантія нашої безпеки

 

Реальне сьогодення через збройну агресію Російської Федерації проти України внесло корективи в освітянське життя. Війна вплинула на кожного з нас, змінила наше звичайне життя. Відчуття тривоги, напруги, страху, невизначеності…І як ніколи раніше, розуміння того, що ми готові щиро дарувати свою людяність один одному і щиро підтримувати один одного.

Робота кожного наразі надзвичайно важлива та незмінним лишилося те, що усі ми маємо працювати заради наших дітей. Ми зробили все для продовження освітнього процесу і налаштували дистанційне навчання максимально повно й ефективно: дистанційні уроки, виховні години, дистанційні наради та педради.

В умовах військового стану відчувається, що дітям потрібне наше тепло, наша впевненість, наш захист. Складно забезпечити необхідний рівень захисту, коли дитина знаходиться вдома і, в першу чергу, під час занять з учнями наголошуємо на безпеку життєдіяльності під час воєнного стану.

Для нас є дуже важлива безпека дітей і працівників гімназії. Тому, у вересні 2021-2022 навчального року було прийнято спільне рішення адміністрації та профспілкового комітету щодо участі Вишківської гімназії у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства  освіти і науки України у 2021 році. Ми всі дуже старалися й досягли своєї мети – здобули І місце в обласному етапі Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу. Засідання журі огляду-конкурсу відбулося 22 лютого 2022 року. Це було до війни…

Найрадісніший день у житті не тільки школярів, а й всієї громадськості села Вишка був вересень 2018 року.

Гостинно відкрила свої двері Вишківська гімназія. У жовтні 2019 року цього ж року було відкрито дошкільну різновікову групу «Веселка». З березня 2021 році заклад освіти функціонує як Вишківська гімназія Костринської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

Сучасний дизайн нової школи створює дуже приємне враження. На одній території знаходиться будівля дитячого садка та школи. Тут є все, щоб діти могли розвиватися та досягати високих результатів у науці, спорті та творчості.

Колектив гімназії – це колектив однодумців, який успішно вирішує завдання сьогодення і впевнено дивиться у майбутнє. Завжди було і є одним з пріоритетних завдань директора гімназії сформувати такий колектив, який має високий потенціал, який дозволить гімназії розвиватися не лише як освітній установі, а насамперед як своєрідному центру, що реалізує принципи навчання і виховання, забезпечує творче зростання особистості.

Профспілкова команда гімназії тримає в полі зору всі проблеми та потреби працівників гімназії: виконання колективного договору, оздоровлення, відпочинок, заробітна плата та робочі місця, безпечна праця, правовий захист та матеріальна підтримка, спортивна, культурно-масова робота та ін. Основною метою в роботі профспілкового комітету є піклування про кожного працівника. Члени профорганізації знають, що саме Профспілка має повноваження для ефективного захисту працівника у сьогоденних непростих умовах, і тільки єдність навколо Профспілки може вирішити нагальні проблеми та досягти поліпшення умов праці.

Особлива увага адміністрації і профкому гімназії приділяється питанням з охорони праці. У гімназії створено сприятливі та безпечні умови. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки під час освітнього процесу в гімназії знаходиться під щоденним контролем адміністрації та профспілкового комітету. Наявне та затверджене Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці, проведення навчання і перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові,  педраді, на засіданнях профспілкового комітету, розробляються заходи щодо усунення недоліків.

Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності.  Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

У гімназії є куточок з техніки безпеки та охорони праці та інформаційні матеріали. Наявні необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та здобувачів освіти. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці. Регулярно проводяться цільові інструктажі.

Розроблено та затверджено програми  навчання з охорони праці.  Проводиться навчання працівників гімназії з охорони праці та безпеки життєдіяльності, в ході якого обговорюються нормативні документи з охорони праці, умови та засоби створення здорових і безпечних умов праці та здійснення освітнього процесу; порядок проведення розслідування нещасних випадків та запобігання травматизму працівників закладу та здобувачів освіти; надання першої допомоги потерпілим. Усі працівники гімназії ознайомилися з планом реагування на надзвичайні ситуації та  Алгоритмом дій під час надзвичайних ситуацій

Відповідно до Закону України „Про пожежну безпеку” у гімназії розроблено комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на зміцнення протипожежного стану; проводяться інструктажі з пожежної безпеки для працівників та здобувачів освіти, ведеться відповідна документація. Протипожежне обладнання, евакуаційні шляхи та виходи відповідають нормативним вимогам пожежної безпеки. Гімназійні приміщення підвищеної небезпеки забезпечені інструкціями з пожежної безпеки та первинними засобами пожежогасіння.

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації з гімназії. У січні 2021 року пройшло навчання працівників з цивільного захисту за програмою загальної підготовки та навчання для працівників закладу, які входять до складу ланок цивільного захисту, за програмою спеціальної підготовки. У ході заняття висвітлено низку важливих тем: протипожежна безпека, правила поведінки при виявленні незнайомих предметів, при раптовому нападі противника, епідемії, стихійних лихах та опрацювали план реагування на надзвичайні ситуації. Практичне відпрацювання учасниками освітнього процесу дій у разі пожежі в будівлі гімназії та інших надзвичайних ситуацій проведено навчальну евакуацію здобувачів освіти та працівників гімназії 18 травня 2021 року та 23 листопада 2021 року.

З метою забезпечення організації належного рівня цивільного захисту учасників освітнього процесу гімназії 12-17 квітня 2021 року в закладі проведено тиждень знань з безпеки життєдіяльності. У ході Тижня проведені всі заплановані заходи з учнями 1-4 класів в очній формі, з учнями 5-9 класів дистанційно.

Сьогодні, як ніколи, зростає роль освіти у підготовці школяра до самостійного життя у світі, де кількість надзвичайних ситуацій постійно зростає. Життєво необхідно озброїти дітей знаннями, вміннями і розумінням важливості збереження власного здоров’я. Педагогічні працівники, класні керівники з метою набуття здобувачами освіти навичок застосовувати отримані знання у практичному житті проводять заняття з безпеки життєдіяльності.

З метою забезпечення максимально безпечних умов праці в гімназії в умовах пандемії COVID-19 запроваджено проведення комплексу превентивних заходів, виготовлено пам’ятку для працівників та здобувачів освіти, а також організовано зустріч з медичними працівниками.

Навчання та виховання здорового покоління зі сформованою культурою безпечної поведінки, із засвоєними алгоритмами дій в умовах надзвичайних ситуацій учнів відбувається і через систему позаурочних заходів.

Адміністрацією Вишківської гімназії у тісній співпраці з профспілковим комітетом проводиться системна робота з охорони праці, адже особиста безпека, а також здоров’я всіх учасників освітнього процесу залежить від безпечного середовища, що базується на дотриманні правил охорони праці, правил, які можуть зберегти наше життя, життя дітей та співробітників, рідних і близьких. Це своєрідна гарантія нашої безпеки.

В реаліях сьогодення це дуже важливо, адже ми повинні бути готові до здійснення заходів щодо захисту учасників освітнього процесу, ефективно використовувати знання для порятунку життя в разі надзвичайної ситуації, приймати цілеспрямовані та контрольовані дії і рішення, які допоможуть залишитися здоровими і живими.=

Марина Маркулич, голова первинної

профспілкової організації Вишківської гімназії

Костринської сільської ради Ужгородського району