You are currently viewing МОН нагадує: працівники закладів освіти повинні спілкуватися українською в робочий час

Міністерство освіти і науки України нагадує, що мовою освітнього процесу є державна мова відповідно до Законів України «Про освіту» (стаття 7), «Про повну загальну середню освіту» (стаття 5), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (стаття 21).

Окрім того, згідно зі статтею 9 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані керівники закладів освіти всіх форм власності, педагогічні, науково-педагогічні й наукові працівники. Ця норма не стосується іноземців чи осіб без громадянства, які працюють у закладах освіти та/або наукових установах на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови.

Також звертаємо увагу на рішення Конституційного Суду України від 16 липня 2019 року № 10-p/2019 про визнання Закону України «Про освіту» таким, що повністю відповідає Конституції України. У цьому рішенні зазначено, що українська мова як державна є обов’язковою на всій території України в державній сфері, а також у публічних сферах суспільного життя, зокрема й у сфері освіти. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання, остаточним та не може бути оскаржене.

Отже, науково-педагогічні, педагогічні й інші працівники закладів освіти повинні використовувати українську мову в робочий час. Зокрема:

  • під час навчальних занять і в навчальних матеріалах (крім предметів і курсів, які згідно з освітньою програмою закладу освіти викладаються іноземними або мовами корінних народів і національних меншин);
  • у спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти як зі здобувачами освіти (вихованцями), так і між собою.

За матеріалами МОН

  • Категорія запису:Новини