You are currently viewing Держпраці: найпоширеніші порушення з охорони праці у санаторіях та дитячих таборах

Основні порушення вимог законодавства з питань охорони праці:

відсутні:

  • плани роботи та графіки обстежень структурних підрозділів закладу, затверджених керівником, за якими здійснюється робота служби охорони праці підприємства;
  • плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці для працівників закладу;
  • комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобіганням випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам;
  • до складу постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці закладу не включено представника профспілки або уповноважену від колективу особу.

Під час обслуговування електрогосподарства, як одного з видів небезпечних робіт, допускаються порушення:

  • при проведенні опосвідчення безпечного стану електроустановок не складається перелік електроустановок, яким проводилось опосвідчення;
  • не переглядаються списки осіб, які мають право одноосібного огляду електроустановок, списки засобів захисту з присвоєнням інвентарних номерів;
  • в електроосвітлювальних щитках ЩО-1, біля автоматичних вимикачів, відкриті струмопровідні частини, в електрощитових не поновлюються однолінійні схеми, диспетчерські назви тощо.

Порушення з гігієни праці:

  • на дату перевіроквідсутні медичні довідки про проходження попереднього медичного огляду працівників, зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, відповідно «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246;
  • не видаються направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника під час прийняття на роботу, відсутні накази про відповідальну особу за організацію медогляду.

Дотримання вимог законодавства з питань охорони та гігієни праці знаходиться на постійному контролі Держпраці протягом всієї оздоровчої кампанії.

За інформацією – Охорона праці та пожежна безпека