You are currently viewing Чи виплачувати при звільненні компенсацію за невикористану щорічну відпустку працівникові, що перебував у відпустці без збереження зарплати

Працівниця за робочий період 01.09.2022 — 31.08.2023 вісім місяців перебувала у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану. Чи потрібно їй оплатити компенсацію за щорічну відпустку при звільнені за цей робочий рік?

Так, період відпустки без збереження заробітної плати зараховуйте до стажу роботи для щорічної основної відпустки.

Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96‑ВР (далі — Закон про відпустки). Це визначено в частині третій статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136). Ця норма Закону № 2136 відсилає до статті 26 Закону про відпустки.

Стаття 26 Закону про відпустки визначає порядок і тривалість відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін. Тобто в Законі № 2136 йдеться про відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін більшої тривалості, ніж передбачає стаття 26 Закону про відпустки. Тому і в наказі цю відпустку зазначайте, як відпустку без збереження заробітної плати за згодою сторін на період дії воєнного стану.

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховуємо час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачували заробітну плату в порядку, визначеному статтею 26 Закону про відпустки (п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки).

Отже, період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін на період дії воєнного стану зараховуйте до стажу роботи для щорічної основної відпустки.

У разі звільнення працівника йому виплачують грошову компенсацію за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ч. 1 ст. 24 Закону про відпустки). Відповідно при звільненні роботодавець зобов’язаний виплатити компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку, зокрема і за період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін на період дії воєнного стану.

Ольга Догадіна, керівник експертної групи «Експертус Кадри»

для Практики управління закладом освіти №11 за листопад 2023 р.