You are currently viewing Чи можна одночасно атестувати педагога на присвоєння кваліфікаційної категорії та педагогічного звання

Ситуація: педагогічний працівник пройшов сертифікацію у 2023 році, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», є експертом оцінювання професійних компетентностей під час сертифікації, залучали до проведення загальнодержавного моніторингу досліджень якості освіти у ЗЗСО в умовах воєнного стану. Чи можна під час позачергової атестації педпрацівнику одночасно присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та педагогічне звання «старший учитель?

Відповідно до частини 7 статті 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту» успішне проходження сертифікації зараховують як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання.

Згідно з частиною шостою статті 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту» педагогічні працівники, які отримали сертифікат, отримують щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.

Сертифікацію, яку пройшов педагог до 1 вересня 2023 року, зараховують як атестацію

Пунктом 40 Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2018 № 1190 (далі — Положення про сертифікацію), також передбачено, що успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної кваліфікаційної категорії або підтвердженням наявної вищої категорії.

МОН у листі від 15.03.2022 № 1/3454-22 зазначає, що успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником і є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання, тому не погребує проведення процедур оцінювання досвіду практичної діяльності, особистої присутності педагогічного працівника тощо.

Підпунктом 3 пункту 3 наказу МОН «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» від 09.09.2022 № 805, який набув чинності з 1 вересня 2023 року, встановлено, що педагогічним працівникам, які до набрання чинності цим наказом, успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати (один раз протягом дії сертифіката), проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації із присвоєнням нас­тупної (збереженням присвоєної) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

Тому проходження вчителем, який мав другу кваліфікаційну категорію, процедури сертифікації та її завершення до 1 вересня 2023 року, у період, коли діяло Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 № 930, має зараховуватися як проходження атестації із присвоєнням нас­тупної, тобто першої кваліфікаційної категорії, а також педагогічного звання, яким може бути звання «старший вчитель».

На той час пунктом 2.8 Типового положення про атестацію передбачалося, що атестаційні комісії усіх рівнів створюють на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Тож атестаційні комісії мали ухвалити рішення відповідно до вимог частин шостої та сьомої статті 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та пункту 40 Положення про сертифікацію.

Педагогу, який успішно пройшов сертифікацію, встановлюють доплату

Наказ про встановлення ставки заробітної плати залежно від встановленої більш високої кваліфікаційної категорії та її підвищення за відповідне педагогічне звання видає керівник закладу, як це передбачено пунктом 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102. Згідно з цим пунктом ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюють керівники закладів освіти при тарифікації за наслідками атестації.

Щодо вчителів, процедура сертифікації яких ще триває й після 1 вересня 2023 року, то на них також поширюються норми частин шостої та сьомої статті 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту», а також пункту 40 Положення про сертифікацію.

Водночас пунктом 6 розділу І Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 09.09.2022 № 805 (далі — Положення про атестацію), передбачено, що позачергова атестація педагогічного працівника може проводиться за його ініціативою та/або за такою з умов, як успішне проходження сертифікації.

Пунктом 11 розділу І Положення про атестацію установлено, що кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, як правило, присвоюють послідовно.

Присвоєння кваліфікаційної категорії та педагогічного звання може бути й одночасним, оскільки відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту» успішне проходження сертифікації є підставою для присвоєння педпрацівникові відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.

Пунктом 13 розділу І Положення про атестацію передбачено, що успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Присвоєння / підтвердження кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання проводять без урахування тривалості міжатестаційного періоду, без дотримання умов, визначених пунктами 8, 9 цього розділу та без проведення будь-яких заходів, пов’язаних із вивченням і оцінюванням його діяльності та професійних компетентностей.

Сертифікацію зараховують один раз протягом строку дії сертифіката педагогічного працівника під час його чергової або позачергової атестації, що проводять за ініціативи педпрацівника.

Тому після отримання відповідного сертифіката вчителями, які проходять сертифікацію у 2023/2024 навчальному році, атестаційні комісії мають ухвалити рішення відповідно до вимог частин шостої та сьомої статті 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту», а також пункту 40 Положення про сертифікацію.

Відповідно до постанови КМУ «Про встановлення доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації» від 19.02.2020 № 113, розробленої на виконання частини п’ятої статті 61 Закону України «Про освіту», педагогічним працівникам, які успішно пройшли сертифікацію, встановлюють щомісячну доплату в розмірі 20% ставки заробітної плати пропорційно до обсягу педагогічного навантаження, що виконує працівник на цій посаді. Доплата за успішне проходження сертифікації здійснюється протягом строку дії сертифіката.

Антоніна Клименко, начальник управління соціально-економічного

захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

для Практики управління закладом освіти №1 за січень 2024 р.