You are currently viewing 8 відповідей на запитання про атестаційні документи

 У фокусі — атестаційні документи, які формують під час атестації педагогічних працівників. Знатимете, які документи обов’язкові, а які педагог може подати за бажанням, коли затверджувати список педагогів, які атестуються, як заповнити атестаційний лист і не порушити нормативних вимог.

Положення про атестацію педагогічних працівників, за­тверджене наказом МОН від 09.09.2022 № 805 (далі — Положення про атестацію), набуло чинності 1 вересня 2023 року. Тож організувати та проводити атестацію маєте за ним. Отримаєте відповіді на найпоширеніші запитання про документи, що стосуються атестаційного процесу.

Атестаційна комісія склала список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. Коли потрібно його затвердити: в наступному календарному чи навчальному році?

Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, потрібно затвердити до 10 жовтня в начальному році. Окремий список на позачергову атестацію потрібно затвердити й оприлюднити до 20 грудня. Отже, списки затверджують у навчальному році, а педагогів атестують у наступному календарному році.

Які документи до атестаційної комісії має подати педагогічний працівник, який атестується?

У педагога мають бути документи, що підтверджують його освітній рівень, професійну діяльність (трудова книжка), сертифікати про підвищення кваліфікації. Але якщо ці документи зберігаються в особовій справі працівника, атестаційна комісія працює при закладі освіти, жодних документів подавати не потрібно. Вони є в особовій справі педагогічного працівника.

Чи потрібно збирати атестаційні матеріали (звіти, виступи тощо) педагогів, які підтверджують тарифікаційний розряд? Чи достатньо лише вивчати їхню професійну діяльність?

Положення про атестацію не передбачає збору жодних матеріалів, досвіду тощо. Але педагог має право додатково подати матеріали та документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення, протягом п’яти днів після оголошення списків.

Якщо ж атестаційна комісія хоче вивчити досвід педагога, він цікавий, вона має попередити педагога, що ухвалила рішення вивчити його досвід; заходи, які будуть передбачені при вивченні цього досвіду, потрібно узгодити з педагогом.

Чи потрібно складати характеристику діяльності на педагога, який атестується?

Положення про атестацію не передбачає складання характеристики на педагога. Але вивчаючи його досвід роботи, педагогічну діяльність, якщо є таке бажання у членів атестаційної комісії, звичайно, можна написати.

Чи повинен педагогічний працівник мати нову методичну розробку для підтвердження педагогічного звання «вчитель-методист»?

Положення про атестацію не передбачає подання жодних документів, атестаційній комісії достатньо вивчити досвід роботи. Якщо сам педагогічний працівник хоче подати документи, він має на це право. Тобто це рішення атестаційної комісії і працівника безпосередньо. Але примусити працівника подавати документи атестаційна комісія не має права.

Чи є вимоги до оформлення атестаційного листа? 

Форму атестаційного листа наведено в додатку 3 до Положення про атестацію. Саме за нею потрібно оформлювати атестаційний лист. Секретар атестаційної комісії оформлює атестаційний лист у двох примірниках. Підписують їх — голова атестаційної комісії та секретар.

Де в атестаційному листі вказувати дату проведення атестації? 

В атестаційному листі є одна дата, яку проставляють у кінці документа. Це — день проведення засідання атестаційної комісії. Отже, дата проведення атестації і дата засідання атестаційної комісії — одна й та сама дата. Упродовж трьох робочих днів з дати ухвалення відповідного рішення атестаційної комісії керівництво закладу повинно ознайоми педпрацівника з атестаційним листом, вручити примірник або направити поштою з повідом­ленням.

Як заповнювати пункт атестаційного листа щодо найменування закладу, у якому педагог підвищував кваліфікацію, якщо курси були онлайн на освітніх платформах? 

Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти, нау­кова установа, інша юридична чи фізична особа, зокрема фізична особа — підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам (п. 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 № 800). Тому онлайн-платформи, які надають освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогів і видають сертифікати, є суб’єктами підвищення кваліфікації.

Якщо педагог підвищував кваліфікацію на освітніх онлайн-платформах, то в пункті 10 атестаційного листа «Відомості про підвищення кваліфікації» найменуванням закладу потрібно зазначити назву освітньої платформи й установу, яка видала сертифікат. Наприклад, Вища школа освітнього менеджменту Цифрового видавництва Експертус.

Підготувала редакція журналу Практика управління закладом освіти (№10 жовтень 2023 р.)

за матеріалами «Ранкової кави з «Практикою управління дошкільним закладом»,

під час якої на запитання учасників заходу відповіла Світлана Нерянова,

начальник відділу дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

 

  • Категорія запису:Новини